RODO

RODO

Strona główna / GPR Suflidowo / RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego GPR Suflidowo Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie z zakresu ochrony danych osobowych dla odbiorców jajek

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO, my – Grupa Producentów Rolnych Suflidowo Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jako nabywców jesteśmy my, czyli Grupa Producentów Rolnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Teresinie, Teresin 12, 97-403 Teresin.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo na adres kontakt@suflidowo.pl lub telefonicznie pod numerem 44 631 10 85 a także listownie na adres, o którym mowa powyżej, z dopiskiem „RODO”.

3. Administrator zapewnia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych wynikającymi z RODO.

4. Administrator w szczególności zapewnia poufność danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo przez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty, które zagwarantowały w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranych z Administratorem wdrożenie odpowiednich i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży jaj, w tym dokonania rozliczeń w czasie trwanie umowy, a także wywiązania się przez nas z innych ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

7. Odbiorcami Państwa danych mogą być współpracujący z nami dostawcy (w związku z koniecznością zrealizowania dostawy zamówionych jaj), biura księgowe (w związku z koniecznością dokonywania rozliczeń), firmy informatyczneobsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające firmie oprogramowanie komputerowe służące do obsługi sprzedaży, podmioty świadczące usługi prawne lub inne doradcze a także organy administracji publicznej, sądy lub organy ścigania (w przypadku żądania udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów prawa).

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z umową sprzedaży.

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne). Na stronie stosowane są wyłącznie cookies własne. Niektóre używane przez Administratora pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej a także o możliwości usunięcia plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania ze Strony.

Logi serwera

Informuję, że dane zapisane w logach serwera (przede wszystkim IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz), na którym Strona jest utrzymywana, nie są przez Administratora kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.