Polityka prywatności i plików cookies

Strona główna / Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCII PLIKÓW COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ SUFLIDOWO.PL

W niniejszym dokumencie zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: suflidowo.pl, zwanej dalej: „Stroną”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GPR SUFLIDOWO Sp. z o. o. z siedzibą w Teresinie, Teresin 12, 97-403 Teresin, zwana dalej: „Administratorem”

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem mailowo na adres kontakt@suflidowo.pl lub telefonicznie pod numerem 44 631 10 85 a także listownie na adres, o którym mowa powyżej, z dopiskiem „RODO”.

Zapewnienia Administratora danych osobowych

Administrator zapewnia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli zgonie z tzw. RODO.

Administrator w szczególności zapewnia poufność danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo przez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty, które zagwarantowały w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranych z Administratorem wdrożenie odpowiednich i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych 

Twoje dane są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie poprzez zakładkę „Kontakt”, a następnie po zawarciu umowy sprzedaży produktów Administratora – przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń z umowy sprzedaży.

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Informuję Cię, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przysługują Ci jako podmiotowi danych osobowych następujące uprawnienia:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo do usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6.      prawo do przenoszenia danych,

7.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2,

8.      prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Powyżej opisane uprawnienia wynikają z art. 16 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli z tzw. RODO, i na zasadach tam opisanych.

Pamiętaj, że możesz w każdym czasie zwrócić się o udostępnienie Ci informacji o tym, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, jakie to są dane i w jakim celu są przetwarzane. 

Czynności przetwarzania, cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W ramach Strony przetwarzane są Twoje dane osobowe:

1)      Identyfikacyjne, tj. imię, nazwisko.

2)      Kontaktowe, tj. adres e-mail oraz numer telefonu.

Wszystkie powyższe dane osobowe są przetwarzane w ramach Strony w celu nawiązania kontaktu i podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży.

świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony. Szczegółowy zakres i rodzaj 

Podstawy przetwarzania w ramach Strony stanowią więc:

1)      Dla danych identyfikacyjnych i kontaktowych – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i ewentualnego wykonania umowysprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2)      Dla danych identyfikacyjnych i kontaktowych – przetwarzanie tych danych w obrębie serwisów społecznościowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych w związku z ich przetwarzaniem w ramach Strony mogą być:

1)      firma hostingowa, na serwerach której Strona jest utrzymywany, tj. Domena.pl        sp. z o.o. Siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 554-24-68-096.

2)      firma informatyczna, z którą współpracuje Administrator w celu założenia, serwisu i usuwania awarii Strony.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie będą również podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Sieci społecznościowe

Na stronie znajdują się odnośniki do profili Administratora w sieciach społecznościowych, tj. Facebook i Instagram. Korzystanie z tych profili wiąże się z przekazywaniem Administratorowi danych osobowych znajdujących się w używanych przez użytkownikach profilach. Przetwarzanie tych danych następuje poprzez obserwowanie, czy też przez innego rodzaju interakcję z treściami na profilach Administratora w social media. Powyższe stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Należy pamiętać, że korzystając z serwisów takich jak fb.com, czy Instagram podlega się Regulaminom i Politykom tych serwisów.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne). Na stronie stosowane są wyłącznie cookies własne. Niektóre używane przez Administratora pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Pamiętaj, żemożesz zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej a także o możliwości usunięcia plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania ze Strony.

Logi serwera

Informuję, że dane zapisane w logach serwera (przede wszystkim IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz), na którym Strona jest utrzymywana, nie są przez Administratora kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne). Na stronie stosowane są wyłącznie cookies własne. Niektóre używane przez Administratora pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej a także o możliwości usunięcia plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania ze Strony.

Logi serwera

Informuję, że dane zapisane w logach serwera (przede wszystkim IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz), na którym Strona jest utrzymywana, nie są przez Administratora kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.